Shri Prannath Gyanpeeth-     मासिक पत्रिका आर्थिक सेवा सम्पर्क करें
                                                                 
मुख्य संस्था अध्यात्म निजानन्द दर्शन विजयाभिनन्द बुद्ध ब्रह्मवाणी (तारतम) चितवनि महान व्यक्तित्व साहित्य प्रवचनमाला सुन्दरसाथ
साहित्य
     श्री मुख वाणी भाष्य 
     निजानन्द दर्शन साहित्य 
     हिन्दू धर्मग्रन्थ आधारित साहित्य 
     वाणी आधारित ग्रन्थ 
     परमधाम व चितवनि सम्बन्धी ग्रन्थ 
     जीवनी साहित्य 
     क़ुरआन आधारित ग्रन्थ
     अंग्रेजी साहित्य 
     गुजराती साहित्य 
     नेपाली साहित्य
     गुरमुखी साहित्य   
     उड़िया साहित्य
     अन्य प्रकाशन
 
 
 
 
 
 
  साहित्य  »  अंग्रेजी साहित्य

अंग्रेजी साहित्य

इस खण्ड में 9 पुस्तकें हैं ।

Food for Thought: A challenge to Conscience Food for Thought: A challenge to Conscience 
By : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran

Pages :
525
First Edition : April 2018

Price : ₹ 250
   

Darkness to Brightness Darkness to Brightness, Ignorance to Awareness
By : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran

Pages : 2
15
First Edition : November 2016

Price : ₹ 60
   

Chest of Mystic Spiritual Knowledge Chest of Mystic Spiritual Knowledge   
By : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran

Pages :
69
First Edition : November 2016

Price : ₹ 25
   

The Mystic Universe - Science and Superscience The Mystic Universe - Science and Superscience
By : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran & Shri Rajan Swami

Pages : 200
First Edition : February 2014
ISBN : 978-81-928728-0-3

Price : Rs.80
   

Nijanand School Get Introduced to Nijanand School   
Presented by : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran
Guided by : Shri Rajan Swami
Pages : 200

Price : Rs. 120
   

  Posers of Reality Check (108 questions)  
Original work by : Shri Rajan Swami
Translated by : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran

Price
: Priceless
Read e-version
   

The  Supreme  Truth  God  
By : Kumari Babli
Pages : 55

Price : Rs. 20
Read e-version
   

Pearls  of  Spiritual  Wisdom  
Original work by : Shri Rajan Swami
Translated by : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran
Pages : 104

Price : Rs. 30
Read e-version
   

Descent  of  the  Absolute  Divine   
Original work by : Shri Rajan Swami
Translated by : Prof. (Dr.) A. V. Ramachandran
Pages : 280

Price
: Rs. 80
Download PDF
   प्रस्तुतकर्ता- ज्ञानपीठ छात्र समूह  
   सर्वाधिकार सुरक्षित © श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा